Поздравителен адрес от г-жа Й. Фандъкова - Кмет на Столична община

Поздравителен адрес от г-жа М. Славчева - Председател на БАЧУ

Поздравителен адрес от доц. д-р Галя Матева - председател на БАКЕУ „ОПТИМА