2001 година - АВО-3 става член-основател на ОПТИМА

 

През 2001 година АВО-3 става член-основател на ОПТИМА - Българската асоциация за качествени езикови услуги.
Основната цел на ОПТИМА е да повиши качеството на образователните услуги в българските институции за чуждоезиково обучение.

Чрез цялостна инспекция и оценка на работата на своите членове по отношение на обслужването на клиентите, преподаването, материалната база, административния и академичния мениджмънт, ОПТИМА вече успешно въвежда в България унифицираните европейски стандарти в областта на чуждоезиковото обучение.

Първата организация акредитирана от ОПТИМА е АВО-3. Училището може да използва логото на организацията като знак за качество.

За нашите курсисти акредитацията на АВО-3 от ОПТИМА гарантира спазване на Хартата на ученика. 


От началото на 2003 г. курсистите в организациите-членове на ОПТИМА могат да получат Европейско езиково портфолио - Европейски езиков паспорт.

 

 

Историята на АВО-Бел