1994 - 1996 година - Разрастване на дейността на АВО-3

 

В периода 1994 - 1996 година, в АВО-3 започват работа и първите преподаватели с роден английски език. И до днес, със своя международен опит и квалификации, те обогатяват часовете на курсистите.

Присъствието на преподаватели с роден английски език внася свежест и колорит в атмосферата на училището и допринася за самочувствието на нашите курсисти при общуването им на английски език.


Работата на нашите преподаватели със съвременни британски материали, трудолюбието им и желанието им да се усъвършенстват, дава съизмерим резултат в успехите на нашите курсисти. През 1994 година, четвъртият наш випуск курсисти, успешно издържа изпитите за престижните сертификати на Кеймбридж. Тържественото връчване на ценните дипломи се състоя на 19 октомври 1994 година. 
 

     

 

   Откъс от документалния филм от 1995 година "АВО-3 на 5 години"

Историята на АВО-Бел