1992 година - Първата юнска сесия на Университета Кеймбридж в България

 

АВО-3 е първият езиков център в страната, който успешно подготвя курсисти за престижните дипломи на Университета Кеймбридж.
Дипломите на Университета Кеймбридж са с безсрочна валидност и са световно признати. Вече 18 години АВО-3 успешно подготвя курсистите си, за да могат да получат престижните сертификати.
С гордост можем да заявим, че успеваемостта на нашите курсисти на изпитите на Университета Кеймбридж, е над средната за страната.

 
Това се дължи на :
• квалификацията и опита на преподавателите, подготвили стотици наши курсисти;
• организацията на тренировъчни пробни изпити с автентични материали, давани на предишни сесии;
• допълнителните възможности за упражняване с интернет базирани специализирани изпитни материали;
• подготовката за устната част на изпита от преподаватели англичани, някои от които са изпитващи на самия изпит;
 

    

 

 

                                                                  Откъси от документалния филм от 1995 година "АВО-3 на 5 години"

Историята на АВО-Бел